Little Fighter Polish Center - Forum dyskusyjne: STARY REGULAMIN
Facebook
Youtube
 Zobacz temat
Little Fighter Polish Center » Forum » Regulamin
 Drukuj temat
STARY REGULAMIN
Destroyer
Jeśli będzie za długi to pewnie i tak nie przeczytacie, więc krótko:
1. Piszemy poprawnie po polsku.
- używamy polskich liter.
- jak najmniej błędów.
- bez przesadnych skrótów.
2. Nie obrażamy się.
3. Nie spamujemy.
Edytowane przez Verleo dnia 21-02-2018 19:32:39
x1
 
https://lf2.pl
Megatron
Ostatni incydent zmusił mnie do zapisania tutaj jeszcze paru rzeczy:
1. Administrator ma prawo edytować post każdego.
2. Za edytowanie przez użytkownika treści, którą napisał administrator, grozi ostrzeżenie.
3. Jeżeli administrator nadał na kogoś ostrzeżenie, jest to święte i nie do końca musi stosować się do regulaminu. Wystarczy, że istnieje coś takiego jak "mądrość moralna" i tego się trzymajmy.
4. Administrator ma zawsze rację, a jego czyny nie podlegają dyskusji przez użytkowników!
Edytowane przez Megatron dnia 25-11-2011 17:08:48
Twój podpis został usunięty, gdyż był niezgodny z regulaminem. Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi na forum w dziale "Regulamin".
x1
 
www.sor.xn.pl
Danken
UWAGA, niniejszym Regulamin serwisu ulega rozszerzeniu o kwestie podstawowe, ale nie zapisane dotychczas:

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z przestrzegania go!
2. Użytkownik, który zamierza ubiegać się o swoje prawa naruszone podczas dyskusji, musi znać zasady netykiety i podstawy prawa polskiego.
3. Piszemy poprawnie po polsku, możliwie najbardziej zrozumiale.
4. Nadużywanie przekleństw, obrażanie użytkowników, nachalność, spamowanie i upokarzanie jest zabronione. Nadmiernie powtarzające się zachowania będą karane.
5. Osoba poszkodowana w dyskusji nie ma większego prawa do obrażania użytkowników niż ktokolwiek inny! Mile widziana jest tylko konstruktywna krytyka.
6. Użytkownik powtarzający stale wykroczenia przeciw regulaminowi podlega bardziej surowemu traktowaniu
7. Regulamin może ulegać zmianom zatwierdzonym przez większość adminów.

Regulamin względem administratorów:

1. Administrator ma prawo edytować post każdego.
2. Za edytowanie przez użytkownika treści, którą napisał administrator, grozi ostrzeżenie.
3. Jeżeli administrator nadał na kogoś ostrzeżenie, jest to święte i nie do końca musi stosować się do regulaminu. Wystarczy, że istnieje coś takiego jak "mądrość moralna" i tego się trzymajmy.
4. Administrator jest ściśle upoważniony do reagowania na wykroczenia. Jego decyzje nie podlegają dyskusji.
5. Administrator ma obowiązek odwołania się ze stanowiska na wniosek użytkowników pod warunkiem, że nie wywiązuje się z przydzielonych mu obowiązków i oczekiwań oraz prostych zasad moralnych.
Edytowane przez bleeq dnia 24-03-2014 22:05:02
"Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich.
Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie."


Friedrich Nietzsche
x2
 
Indiger
"Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią"

Dodaję dodatkowy punkt do regulaminu.

W związku z masowym zalewaniem forum różnymi multikontami/spamem itp. Administracja ma prawo wprowadzić "stan wyjątkowy".
Jest on wcześniej ogłoszony na shoutboxie i trwa do czasu zniesienia go przez administację. W czasie tego stanu użytkownicy:
- mogą dostać bany bez ostrzeżenia
- ich posty, oraz wpisy mogą zostać usunięte bez względu na treść
- czas bana w zależności od sytuacji od tygodnia do perma
- decyzje, wypowiedzi i działania administratora nie podlegają dyskusji, jedynie inni administratorzy mogą takie działania ocenić czy rzeczywiście były niezbędne

Jeśli coś jeszcze wymyślę to edytuję.
Edytowane przez Indiger dnia 05-09-2016 22:06:41
 
Indiger
REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy serwis o nazwie "Little Fighter Polish Center" jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
2. Tematyką serwisu jest gra „Little Fighter ” oraz wszystkie pokrewne jej produkcje
3. Dbanie o ład i rozwój serwisu należy do obowiązków Administratora

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM ORAZ SHOUTBOXA

1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu Little Fighter Polish Center
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z prawem, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
5. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych. Niedozwolone jest nadużywanie wulgaryzmów, oraz spamowanie.
6. Administrator ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania jeśli nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
7. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości (tzw. PW).
8. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Multikonta będą usuwane, a główne konto zostanie zablokowane.

III. KARY

1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
a) Upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) Ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie ostrzeżenia na okres jednego miesiąca zatwierdzone odpowiednim wpisem w temacie „Czarna Lista”. ( 3 ostrzeżenia = Zablokowanie Użytkownika na okres miesiąca)
c) Zablokowanie Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości zalogowania się na konto
d) Usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta

W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora, nie podlega ono dyskusjom.

Niedopuszczalne jest edytowanie wpisów administracji.

Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie do 3 dni od otrzymania kary.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
Edytowane przez Indiger dnia 03-02-2018 12:45:25
 
Przejdź do forum:
Copyright © LF2 PC 2003-2018